Святло далёкай зоркі

ISBN 978-985-06-2370-6
Publisher УП «Выдавецтва “Вышэйшая школа”»
Year 2014
Rightsholder Вышэйшая школа
Source of rights ООО «ЛитРес»
Categories Biography & Autobiography, Art & Culture Studies, History
By Уладзімір Касько
Languages Belarusian

4.11 USD

Download options:

  • FB2
  • HTML
  • TXT
  • RTF
  • PDF
  • MOBI
  • EPUB
Кніга прысвечана жыццю, творчай і грамадскай дзейнасці выдатнага беларускага фалькларыста, этнографа, мовазнаўцы, публіцыста А. К. Сержпутоўскага (1864–1940). У ёй даецца грунтоўны аналіз лепшых узораў запісаў казачнага, песеннага, парэміяграфічнага эпасу беларусаў-палешукоў, расказваецца пра ахоўнікаў шматвяковых народных традыцый і абрадаў на Беларускім Палессі, пра ўплыў, які аказала і аказвае беларуская народная творчасць на развіццё славянскай фалькларыстыкі. Для фалькларыстаў, этнографаў, выкладчыкаў і студэнтаў ВНУ, настаўнікаў і вучняў агульнаадукацыйных школ, работнікаў асветы, культуры, літаратуры і мастацтва.