Duiding Deontologie Juridische beroepen: advocatuur

ISBN 9782804481568
Publisher UITGEVERIJ LARCIER
Year 2015
Number of pages 286
Categories Law, Finance, Careers
Edited by Edward Janssens
Other Frederiek Baudoncq, Edgar Boydens, Emmanuel Casier, Alain Claes, Ellen Cockelbergh, Edward Janssens, Lieve Kenis, Marc Kips, Hugo Lamon, Gillis Lindemans, Astrid Linders, Bernard Mailleux, Steven Marysse, Jan Meerts, Stefan Pieters, Twyla Quéva, Bart Smets, Hans Symoens, Shana Van den Branden, Hans Van Espen, Stephanie Vanthienen, Kathleen Vercraeye, Nicolaas Vinckier, Brecht Warnez, Wendy Weckhuysen
Languages Dutch

46.99 USD

Download options:

  • EPUB
Deontologie Advocatuur bespreekt in een algemeen hoofdstuk aan de hand van rechtspraak en rechtsleer de relevante artikelen uit het gerechtelijk wetboek, strafwetboek, OCMW-decreet, WIB etc… Hierbij worden vraagstukken beantwoord over o.a. de eedaflegging, wie zijn advocaten bij het Hof van Cassatie en wat doen ze, welke tuchtstraffen zijn er, het beroepsgeheim, … In een tweede hoofdstuk worden ook de Codex deontogie  van OVB  (30 september 2014) en de reglementen van de Nationale orde besproken.   Volgende teksten komen aan bod: Gerechtelijk Wetboek Strafwetboek Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Gem. Decreet OCMW-decreet Wetboek van inkomstenbelastingen van 10 april 1992 (WIB) Wetboek BTW: Wetboek van 3 juli 1969 van de belasting over de toegevoegde waarde Witwaswet: Gecoördineerde wet van 11 januari 1993 tit voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Codex deontogie  van OVB  (30 september 2014)