Communicatiemanagement

ISBN 9782804479206
Publisher UITGEVERIJ LARCIER
Year 2015
Number of pages 294
Categories Law
By Annita Poets
Languages Dutch

59.99 USD

Download options:

  • EPUB
Dit wetboek bevat een aantal relevante teksten voor wie actief is in communicatiemanagement. Het wetboek is opgedeeld in drie hoofdstukken: publiek recht, burgerlijk recht en handels- en economisch recht. Het eerste onderdeel bevat de gecoördineerde Grondwet en de Privacywet van 8 december 1992. In het luik burgerlijk recht zijn die uittreksels uit het Burgerlijk Wetboek opgenomen die relevant zijn m.b.t. het communicatiemanagement, zoals o.a. de woninghuurwet, de handelshuurwet en de bepalingen over contracten en verbintenissen. Het laatste hoofdstuk bevat boek VI (marktpraktijken en consumentenbescherming) van het Wetboek Economisch Recht, alsook de boeken XI (intellectuele eigendom) en boek XVII (vordering tot staking). Andere belangrijke regelgeving in dit luik is o.a. het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht op antwoord. Deze compacte en actuele verzameling van wetteksten is niet alleen voor de studenten een handig werkinstrument, maar ook voor iedereen die een algemene kennismaking met de basisregels rond communicatiemanagement wenst. De wetgeving is bijgewerkt tot het BS van 1 januari 2015.