De nieuwe wereldorde van de schone schijn

ISBN 9783710308321
Publisher united p.c.
Year 2014
Number of pages 184
Categories Fiction, Historical Romance
By Virazón
Languages Dutch

12.99 USD

Download options:

  • EPUB
Naast gewone mensen leven er onder ons ook wezens welke weliswaar de uiterlijke kenmerken hebben van een mens maar verder iedere menselijkheid ontberen. Deze wezens hebben geen gevoel of empathie en zijn er slechts op uit om anderen te vernietigen. Geluk kennen ze helaas niet en alles is er op gericht om hun uiterlijke schijnwereld in stand te houden. Om op die manier superieur te blijven boven al die domme mensen, die er in hun beleving om vragen om belazerd, gepijnigd en vernietigd te worden. Het is afschrikwekkend hoe macaber en destructief deze wezens haast onzichtbaar te werk gaan in onze samenleving. Zij richten zich altijd juist op zeer empatische mensen. Dit zijn hun beste slachtoffers!