Kochany (Część Druga Wampirzych Dzienników)

Kochany (Część Druga Wampirzych Dzienników)

ISBN 9781632912220
Wydawca LUKEMAN LITERARY MANAGEMENT LTD.
Rok 2015
Liczba stron 250
Kategorie Fikcja, Fantasy
Przez Morgan Rice
Języki Polski

2.23 USD

Ostrzeżenie! Możesz pobrać tę książkę maksymalnie pięć (5) razy. Ograniczenie to jest wymagane przez właściciela praw autorskich.

Opcje pobierania:

  • EPUB
Caitlin i Caleb wyruszaj? we wspóln? misj? odnalezienia jedynego przedmiotu, który mo?e zapobiec nadchod?cej wojnie mi?dzy wampirami a lud?mi: Zaginionego Miecza. Pojawi? si? jednak powa?ne w?tpliwo?ci co do tego, czy przedmiot wampirzego kultu, w ogóle istnieje.By dowiedzie? si? tego, musz? najpierw pozna? histori? pochodzenia Caitlin. Czy rzeczywi?cie jest Wybrana? Poszukiwania zaczynaj? od ojca Caitlin. Kim by?? Dlaczego j? porzuci?? W miar? odkrywania tajemnicy, poznaj? coraz wi?cej szokuj?cych faktów, na temat tego, kim dziewczyna jest.Nie tylko oni szukaj? jednak legendarnego miecza. W ?lad za Caitlin i Calebem wyruszyli przedstawiciele rodu Blacktide Coven. Co gorsza, m?odszy brat Caitlin, Sam, obsesyjnie pragnie odnale?? ojca. Wkrótce ch?opak znajdzie si? w samym ?rodku wojny wampirów. Czy uda mu si? przeszkodzi? im w poszukiwaniach?Caitlin i Caleb udadz? si? w podró? ?ladami historycznych miejsc - z Hudson Valley, do Salem, serca zabytkowego Bostonu - gdzie kiedy? wieszano czarownice na wzgórzu Boston Common. Dlaczego te miejsca maj? takie znaczenie dla rasy wampirów? I co maj? wspólnego z przodkami Caitlin i z tym, czym teraz si? staje?Nie jest jednak pewne, czy ich misja zostanie wykonana. Wzajemna mi?o?? Caitlin i Caleba rozkwita. A ich zakazany romans mo?e zniweczy? wszystkie ich plany…Ksi??ki # 3 - #11 serii Wampirze Dzienniki s? ju? dost?pne! "KOCHANY, druga ksi??ka z serii Wampirze Dzienniki, jest równie dobra, jak cz??? pierwsza, PRZEMIENIONA. Trzymaj?ca w napi?ciu powie??, przepe?niona akcj?, romansem i przygod?. Ta ksi??ka sprawi, ?e zapragniesz przeczyta? kolejne dzie?a Morgan Rice. Je?li podoba?a ci si? pierwsza cz??? serii, koniecznie si?gnij po KOCHANEGO. Ta ksi??ka mo?e by? traktowana, jako kolejny odcinek, ale Rice postara?a si?, by czytelnik nie musia? zna? pierwszej cz??ci, by móc w pe?ni cieszy? si? KOCHANYM" --Vampirebooksite.