Powrót Walecznych (Księga 2 Królowie I Czarnoksiężnicy)

Powrót Walecznych (Księga 2 Królowie I Czarnoksiężnicy)

ISBN 9781632913869
Wydawca LUKEMAN LITERARY MANAGEMENT LTD.
Rok 2015
Liczba stron 300
Kategorie Fikcja, Fantasy
Przez Morgan Rice
Języki Polski

3.35 USD

Ostrzeżenie! Możesz pobrać tę książkę maksymalnie pięć (5) razy. Ograniczenie to jest wymagane przez właściciela praw autorskich.

Opcje pobierania:

  • EPUB
"Przepe?niona akcj? powie?? z gatunku fantasy, która z pewno?ci? zadowoli zarówno fanów dotychczasowej twórczo?ci Morgan Rice, jak i entuzjastów powie?ci takich jak The Inheritance Cycle Christophera Paolini.... Najnowsza powie?? Rice wci?gnie bez reszty wszystkich mi?o?ników literatury dla m?odzie?y."--The Wanderer, A Literary Journal (dotyczy Powrotu Smoków)Bestsellerowa seria! POWRÓT WALECZNYCH to druga cz??? bestsellerowej serii fantasy Morgan Rice, KRÓLOWIE I CZARNOKSI??NICY (pierwsza cz???, POWRÓT SMOKÓW, jest do ?ci?gni?cia za darmo)!Po spotkaniu ze smokiem Kyra, córka Duncana, zostaje wysy?ana w niebezpieczn? podró? przez Escalon, by odnale?? swego wuja w tajemniczej wie?y Ur. Tam te? ma nauczy? si? korzysta? ze swoich niezwyk?ych mocy, oraz dowiedzie? si? kim naprawd? jest i kim jest jej matka. By przetrwa? t? wypraw? przez ?wiat pe?en dzikich zwierz?t i równie dzikich m??czyzn, Kyra b?dzie musia?a wykorzysta? wszystkie swoje zdolno?ci. Jej ojciec, Duncan, musi poprowadzi? swoich ludzi na po?udnie, do wspania?ego wodnego miasta Esephus, by tam spróbowa? uwolni? swych towarzyszy z ?elaznego u?cisku Pandezji. Je?li to mu si? uda, b?dzie musia? kontynuowa? podró? do zdradzieckiego Jeziora Ire, a nast?pnie na zlodowacia?e szczyty Kos, które zamieszkuj? najwaleczniejsi wojownicy Escalonu. Bez nich bowiem plan podbicia stolicy nie ma ?adnych szans powodzenia.Alec i Marco uciekaj? z P?omieni i kieruj? si? do Cierniowego Lasu, gdzie na ich ?ycie czyhaj? tajemnicze bestie. Kierowani pragnieniem rych?ego spotkania z rodzin? Aleca, kontynuuj? dramatyczn? podró? przez ?wiat pogr??ony w mroku. Kiedy wreszcie przybywaj? do rodzinnej wioski Aleca, ich oczom ukazuje si? przera?aj?cy obraz. Merk, wbrew rozs?dkowi, idzie z pomoc? dziewczynie i po raz pierwszy w ?yciu wik?a si? w sprawy nieznajomych. Nie rezygnuje jednak z pielgrzymki do Wie?y Ur i wkrótce, ku swojej udr?ce, orientuje si?, ?e wie?a nie jest tym, czego oczekiwa?.