Cesta Hrdinu (Čarodejníkov Prsteň - Kniha Prvná)

Cesta Hrdinu (Čarodejníkov Prsteň - Kniha Prvná)

ISBN 9781632913388
Publisher LUKEMAN LITERARY MANAGEMENT LTD.
Year 2015
Number of pages 300
Categories Fiction, Fantasy
By Morgan Rice
Languages Slovak

Warning! You may download this book a maximum of five (5) times. This limitation is required by the rightsholder.

Download options:

  • EPUB
"?ARODEJNÍKOV PRSTE? má všetky rysy potrebné pre jasný úspech: hlavný aj ved?ajšie príbehy, záhadnú atmosféru, stato?ných rytierov a rozkvitajúce vz?ahy, ktoré zace?ujú rany na zlomených srdciach, a ?alej tiež podvod ?i zradu. S?ubuje dlhé hodiny zábavy a ur?ite uspokojí všetky vekové kategórie. Dielo nájde svoje miesto v knižniciach u všetkých priaznivcov fantasy literatúry. "-Books and MovieReviews,Roberto MattosSvetový bestseller ?íslo jedna! Autorka bestsellerov Morgan Rice prichádza s novou úžasnou fantasy sériou. Príbeh knihy CESTA HRDINU (Kniha prvá v sérii ?ARODEJNÍKOV PRSTE?) se to?í okolo osudov jedného dospievajúceho, a ve?mi zvláštného chlapca, štrnás?ro?ného poddaného ze zabudnutej dediny na okraji Krá?ovstva Prste?a. Thorgrin je najmladší zo štyroch bratov, ich otec má pre neho len samé podradné práce a bratia ním opovrhujú. Thorgrin sám ale cíti, že je iný než ostatní. Sníva o tom, že se jedného d?a stane skvelým bojovníkom, pridá se ku krá?ovej družine a spolo?ne s nimi bude ochra?ova? Prste? od nepriate?ov, žijúcich na druhej strane Ka?ona. Ke? dospeje do ur?eného veku, otec mu zakáže, aby se pokúsil o prijatie v krá?ovskej Légie. Chlapec ho odmietne poslúchnu? a na vlastnú päs? se vydá na cestu z rodnej dediny. Je odhodlaný presadi? si svoje za každú cenu.Lenže Krá?ov Dvor je plný zápasu o moc, neuspokojených ambícií, rodinných drám, žiarlivosti, násilia a zrady. Krá? MacGil si musí z potomkov vybra? svojho nástupcu, zatia? ?o Me? Osudu, zdroj všetkej ich moci, stále nedotknutý ?aká na vyvoleného, ktorý ním bude schopný vládnu?. Thorgrin prichádza do mesta ako nepozvaný cudzinec a musí si presadi? svoje prijatie do Légie. Po ?ase zis?uje, že má ur?ité zvláštne sily, ktorým sám nerozumie. Dozvedá sa, že má neoby?ajný dar a že ho ?aká neoby?ajný osud. Navzdory svojím možnostiam sa zamiluje do krá?ovy dcéry, a ke? ich vz?ah za?ína postupne rozkvita?, Thor zis?uje, že proti nemu stoja mocní súperi.