Premenená (Seriál Upírie Žurnály - Kniha Prvá)

Premenená (Seriál Upírie Žurnály - Kniha Prvá)

ISBN 9781632913623
Publisher LUKEMAN LITERARY MANAGEMENT LTD.
Year 2015
Number of pages 250
Categories Fiction, Fantasy
By Morgan Rice
Languages Slovak

Warning! You may download this book a maximum of five (5) times. This limitation is required by the rightsholder.

Download options:

  • EPUB
"Kniha, ktorá konkuruje STMIEVANIU a UPÍRIM DENNÍKOM. Jedna z tých, ktoré budete chcie? ?íta? jedným dychom až do poslednej stránky! Ak máte radi dobrodružstvo, milostné príbehy a upírov, táto kniha je tou pravou pre vás!"--Vampirebooksite.com Premenená je prvou knihou z bestsellerovej série Upírie žurnály, ktorá zatia? obsahuje jedenás? kníh, a už teraz dostala viac ako 600 recenzií, ktoré ju hodnotia piatimi hviezdami!V knihe Premenená (Prvá kniha zo série Upírie žurnály), je osemnás?ro?ná Caitlin Paineová nútená opusti? pokojné prostredie malého mesta a za?a? chodi? na nie príliš bezpe?nú strednú školu v New Yorku, pretože sa jej matka opä? musela pres?ahova? za prácou. Jedinou svetlou stránkou celej situácie je Jonah, Caitlinin nový spolužiak, s ktorým okamžite nájdu spolo?né za?úbenie.Než sa ale ich vzájomné sympatie sta?ia rozvinú? v nie?o vä?šieho, Caitlin zis?uje, že sa za?ína meni?. Zrazu sa cíti ne?udsky silná, citlivá na denné svetlo a má ?udný hlad, ktorému vôbec nerozumie. Snaží sa pochopi?, ?o sa to s ?ou deje, ale jej nutkanie ju nakoniec privedie na zlé miesto vo ve?mi nevhodnom ?ase. Rovno pred o?ami sa jej tak otvorí poh?ad na doposia? skrytý svet, ktorý existuje priamo pod ulicami New Yorku. Proti svojej vôli je vtiahnutá doprostred mocenských sporov medzi dvoma mocnými klanmi a za?ínajúcej vojny upírov.V tom okamihu Caitlin stretne Caleba, záhadného a mocného upíra, ktorý jej zachráni život. Potrebuje ju, aby ho priviedla na stopu legendárneho, teraz však strateného, artefaktu. Ona zasa potrebuje jeho kvôli ochrane, ktorú jej poskytuje, a odpovediam, ktoré ona nutne potrebuje pozna?. Spolo?ne budú musie? nájs? odpove? na jednu zásadnú otázku: Kto vlastne bol Caitlinin skuto?ný otec?Caitlin sa tým zárove? ocitá medzi dvoma mužmi a navyše je v hre aj nie?o ?alšie: zakázaná láska. Láska medzi dvoma odlišnými rasami, kvôli ktorej obaja budú musie? riskova?.