Pochod Králov (Carodejníkov Prsten - Kniha Druhá)

Pochod Králov (Carodejníkov Prsten - Kniha Druhá)

ISBN 9781632914163
Publisher LUKEMAN LITERARY MANAGEMENT LTD.
Year 2012
Number of pages 250
Categories Fiction, Fantasy
By Morgan Rice
Languages Slovak

3.35 USD

Warning! You may download this book a maximum of five (5) times. This limitation is required by the rightsholder.

Download options:

  • EPUB
"?ARODEJNÍKOV PRSTE? má všetky rysy potrebné pre jasný úspech: hlavný aj ved?ajšie príbehy, záhadnú atmosféru, stato?ných rytierov a rozkvitajúce vz?ahy, ktoré zace?ujú rany na zlomených srdciach, a ?alej tiež podvod ?i zradu. S?ubuje dlhé hodiny zábavy a ur?ite uspokojí všetky vekové kategórie. Dielo nájde svoje miesto v knižniciach u všetkých priaznivcov fantasy literatúry. "--Books and Movie Reviews, Roberto MattosPOCHOD KRÁ?OV nás posúva na Thorovej ceste k dospelosti o krok ?alej. Thor si za?ína uvedomova? kým v skuto?nosti je, aké sily sa v ?om skrývajú a pomaly sa stáva skuto?ným bojovníkom.Potom, ?o ute?ie z väzenskej kobky, sa Thor z hrôzou dozvedá o ?alšom pokuse o vraždu krá?a MacGila. Ke? potom MacGil zomrie, krá?ovstvo sa prepadne do zmätku. V prostredí, kde sa každý snaží vyškriaba? na uvo?nený trón, je Krá?ov Dvor dejiskom mnohých rodinných drám, mocenských machinácií, ambícií a žiarlivosti, násilia aj zrady. Nástupca musí by? vybraný z krá?ových potomkov a legendárny Me? Osudu, zdroj všetkej ich moci, dostane svoju šancu by? pozdvihnutý ?alším kandidátom. Všetky plány sa ale zrútia, ke? je odhalená vražedná zbra? a pozornos? všetkých sa upne k h?adaniu vraha. V rovnakom ?ase musí rod MacGilovcov ?eli? novej hrozbe zo strany rodu McCloudovcov, ktorí vyrazia do útoku vo vnútri Prste?a.Thor sa snaží získa? spä? Gwendolyninu lásku, ale nemá ?asu nazvyš, pretože sa musí so svojimi druhmi z Légie vychysta? na Stovku - sto dní trvajúcu vy?erpávajúcu výpravu, ktorou musia prejs? všetci jej ?lenovia. Légia sa vydá cez Ka?on, mimo ochranu Prste?a do Divo?iny, a potom cez Tartuviánske more na Hmlistý ostrov, o ktorom sa hovorí, že ho stráži drak. Bude to ich skúška naozajstných bojovníkov.