NEOTVORENÝ DAR

ISBN 9781732450943
Publisher Daniel Newby
Year 2019
Number of pages 304
Categories Personal Growth, Self-Help, Happiness
By Dan Newby, Lucy Núñez
Languages Slovak

9.95 USD

This book is presented in an Adobe DRM protected format.

Instruction for reading the book in this format.

Download options:

  • PDF
Spôsobujú vám emócie nepohodu? Chceli by ste niekedy, aby boli jednoducho preč? Chceli by ste, aby sa vám žilo ľahšie a s hlbším porozumením tomu, čo cítite?Neotvorený dar navždy zmení váš vzťah k emóciám. Emocionálnou gramotnosťou nazývajú autori takú úroveň porozumenia emóciám, že ich pokladáme za každodennú súčasť nášho zdravého uvažovania. V emocionálne gramotnom svete by sme nemali viac vnímať emócie ako nepríjemné až desivé, ale ako nástroj, ktorý máme všetci k dispozícii, aby sme lepšie kráčali životom. Kniha pozýva čitateľa na cestu, ktorá povedie k novému chápaniu emócií, ich účelu a úlohe, ktorú majú v živote, po akom túžime. Neotvorený dar odhaľuje to, čo sme o  emóciách doteraz nevedeli. Emócie totiž nekonkurujú rozumu, ale naopak, sú podstatnou súčasťou myslenia, neustále nám poskytujú informáciu o svete okolo nás, každá emócia má špecifi cký účel a stará sa  konkrétny aspekt nášho života. Život bez emócií by bol ako umenie bez farieb.