Aréna Jedna: Otrokári

Rightsholder Lukeman Literary Management Ltd
Source of rights ООО «Издательские Технологии»
Categories Fantasy, Sword and Sorcery, Superhero
By Морган Райс
Languages Slovak
Age requirements 16+

0.00 USD

Download options:

  • FB2
  • TXT
  • RTF
  • PDF
  • MOBI
  • EPUB
Musím prizna?, že pred ARÉNA JEDNA, som predtým nikdy ne?ítal apokalyptickú knihu. Nikdy som si nemyslel, že to bude nie?o, ?o by sa mi pá?ilo .... No, bol som ve?mi príjemne prekvapený, ako návyková táto kniha bola. ARÉNA JEDNA bola jedna z tých kníh, ktoré ?ítate neskoro do noci, kým sa vaše o?i neza?nú zatvára?, pretože ju nechcete odloži? .... Nie je žiadnym tajomstvom, že mám rád silné hrdinky v knihách, ktoré ?ítam .... Brooke bola tvrdá , silná, vytrvalá, a zatia? ?o v knihe existuje romantika, Brooke sa jej neriadila .... vrelo odporú?am ARÉNA JEDNA. – Magazín Dallas Examiner. Najpredávanejšia séria! ARÉNA JEDNA je kniha ?íslo jedna v novej sérii dystopické fikcie. Mesto New York. Rok 2120. Ameri?ania boli zdecimovaní, vyhladení po?as druhej ob?ianskej vojny. V tomto apokalyptickom svete, jediní kto prežili, sú roztrúsení široko a ?aleko od seba. A vä?šina z tých, ktorí prežili sú ?lenmi násilných gangov, dravci, ktorí žijú vo ve?kých mestách. Hliadkujú v krajine a h?adajú otrokov, ?erstvé obete k prevezenie do mesta na ich ob?úbený smrtiaci šport: ARÉNA JEDNA. Štadión smrti, kde súperi bojujú proti sebe na život a na smr? v tých najviac barbarských spôsoboch. Existuje iba jedno pravidlo v aréne: nikto neprežije. Nikdy. Hlboko v divo?ine, vysoko v horách Catskill, 17-ro?nej Brooke Moore sa podarí preži? a skrýva sa so svojou mladšou sestrou, Bree. Sú opatrné a vyhýbajú sa gangom otrokárov. ktorí pre?esávajú krajinu. Ale jedného d?a, Brooke nie je tak opatrná, ako by mala by? a Bree je zajatá. Otrokári ju unesú pre? a mieri do mesta, a pre to, ?o bude istá smr?. Brooke, dcéra vojaka námornej pechoty, bola vychovaná by? pevná, a nikdy neustupova? z boja. Ke? je jej sestra zajatá, Brooke zmobilizuje a využíva všetko, ?o sa má k dispozícii k prenasledovaniu otrokárov a získa? jej sestru spä?. Cestou stretne Bena, 17, ?alšieho preživšieho ako je ona, a ktorého brat je tiež v zajatiu.