Nevoľník

ISBN 9788885356061
Publisher Tektime
Year 2017
Rightsholder TEKTIME S.R.L.S. UNIPERSONALE
Source of rights ООО «Издательские Технологии»
Categories Fiction, Superhero
By Luigi Passarelli
Languages Slovak

3.29 USD

Download options:

  • FB2
  • HTML
  • TXT
  • RTF
  • PDF
  • MOBI
  • EPUB
Program Price je systém riadenia spoločnosti založený na digitálnych kreditoch. Každý dospelý jedinec je vybavený mikročipom, na ktorý sa nabijú kredity v závislosti na účasti na sociálnom živote. Odmeňovanie hodnotných činností poskytuje pripísanie prémiových kreditov a to umožňuje užívať si život v súlade s vlastným profilom. Každá osoba s mikročipom je k dispozícii, aby prejavila vlastnú hodnotu v živote s cieľom prežiť a dosiahnuť správnu odmenu podľa svojej príslušnosti. Ivano sa v tejto panoráme nachádza v ťažkej a alternatívnej situácii s obmedzenými možnosťami voľby, je nútený účtovať s tými, ktorí stvorili kreditový systém a výšku odmeny za jednotlivé činnosti.